kepmutatas.hu Összefogás az átláthatóbb kampányfinanszírozásért

Kik vagyunk?

A Transparency International Magyarország, a K-Monitor Iroda, a Political Capital és az Átlátszó Oknyomozó Újságíró Központ kezdeményezésének célja, hogy a nyilvánosság erejének felhasználásával segítse elő a párt- és kampányfinanszírozás reformját.

 • Transparency International

  A Transparency International Magyarország 2006 óta működik és küldetésének tekinti, hogy független szakmai szervezetként elősegítse a korrupció megfékezését, ösztönözze az átláthatóságot és a számonkérhetőséget a közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzeket érintő folyamatokban, valamint javítsa a közérdekű információk elérhetőségét. A szervezet ennek érdekében rendszeresen véleményezi a közhatalmi döntéshozatalokat és jogszabályokat, elemzésekkel, kutatásokkal és megoldási javaslatokkal segítve a közigazgatást az átlátható kormányzás megteremtésében.


  www.transparency.hu
 • K-Monitor Iroda

  A K-Monitor Iroda a közpénzek átlátható felhasználásáért és a korrupció visszaszorításáért küzdő civil szervezet. Alapelvei a függetlenség, az átláthatóság, az integritás és a kritikai szemlélet. A K-Monitor fellép a társadalmi közöny ellen, célja a korrupcióval kapcsolatos szemléletformálás és ismeretterjesztés, amihez kutatásaival, elemzéseivel és ajánlásaival is hozzájárul. A szervezet szerint az információs technológia fejlődése elősegíti a nyíltabb és demokratikusabb kormányzás és társadalom létrejöttét, ezért olyan adatbázisokat és online eszközöket fejleszt, amelyekkel nyomon követhetőek a közpénzköltések és számonkérhetőek a politikai és gazdasági döntések.


  www.k-monitor.hu
 • Átlátszó Oknyomozó Újságíró Központ

  Az Átlátszó Oknyomozó Újságíró Központ a közélet tisztaságáért, a közpénzekkel történő átlátható gazdálkodásért küzdő civil watchdog szervezet. Az atlatszo.hu a tényfeltáró újságírás és a civil aktivizmus eszköztárával operálva kívánja elősegíteni a tisztánlátást a közpénzek felhasználásával, a közvagyon sorsával kapcsolatos kérdésekben. Az atlatszo.hu közérdekű bejelentéseket fogad, közérdekű adatokat igényel és publikál, oknyomozó riportokat készít, és ha szükséges bírósághoz is fordul a közérdekű adatok nyilvánosságának kikényszerítése érdekében. Az atlatszo.hu a nyilvánosság elé tárja tényfeltáró munkája eredményeit, és a nagyközönség bevonásával átláthatósági kampányokat szervez.


  www.atlatszo.hu
 • Átlátszó Oknyomozó Újságíró Központ

  A Political Capital Policy Research & Consulting Institute 2001-ben alakult Budapesten. A Political Capital pártsemleges, de nem értéksemleges közéleti elemző intézet. Az elmúlt bő évtizedben értékrendünknek megfelelően képviseltünk a nyilvánosságban olyan ügyeket, fogalmaztunk meg olyan kezdeményezéseket, amelyek tükrözték elkötelezettségünket a parlamentáris demokrácia és a piacgazdaság mellett. A PC fő területei közé tartozik a radikalizmuskutatás, az összeesküvés-elméletek és a választáskutatás. Intézetünk nemzetközi szinten is elismert szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a választási rendszerek vizsgálata terén. 2006 óta mind a sajtóban, mind a szakmai nyilvánosságban részletesen foglalkozunk a választási rendszer működésének elemzésével. Az elmúlt években több alkalommal is önálló kezdeményezéseket, javaslatokat fogalmaztunk meg, és sikerrel indítottunk szakmai vitákat.


  www.politicalcapital.hu